Od 1 marca PCPR/MOPR ruszyły z przyjmowaniem wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. Termin zakończenia przyjmowania wniosków 31 sierpnia 2023 r..

najistotniejsze informację:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Maksymalna kwota dofinansowania 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł. Udział własny wnioskującego to 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania 8.250 zł. Udział własny wnioskującego to 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek z NFZ jest brany pod uwagę i rozliczany jako środki własne.

Więcej szczegółowych informacji na temat tegorocznego programu na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/.

Zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych medycznych, gdzie można pobrać darmowy katalog, w których znajdują się dostępne wózki oraz skutery elektryczne z naszej oferty.

Spis sklepów medycznych: http://www.pofam.poznan.pl/menu8/siec_sklepow.php

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: