office@pofam.poznan.pl +48 61-841-16-19

Ruszył nowy program "Aktywny Samorząd 2021", dzięki któremu można nabyć wózek lub skuter elektryczny z dofinansowaniem od PFRON-u.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu ''Aktywny Samorząd - Obszar C, Zadanie 1 i Zadanie 5" będą przyjmowane przez ośrodki PCPR/MOPR od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku

Obowiązuje wkład własny zależny od ceny zakupowanego sprzętu:

Więcej szczegółowych informacji na temat tegorocznego programu na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Wniosek o dofinansowanie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Więcej informacji na temat SOW: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=1

Wnioski będą oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

  1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
  6. w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych medycznych, gdzie można pobrać darmowy katalog, w których znajdują się dostępne wózki oraz skutery elektryczne z naszej oferty.

Spis sklepów medycznych: http://www.pofam.poznan.pl/menu8/siec_sklepow.php

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: